ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДЫ АЛДЫН АЛУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ЖӨНІНДЕГІ КОМИССИЯ